THE ESCAPE

2,5 meter pure happiness.

“Driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………………………………” – Mr. O (fiske-expert): SIT DOWN!!!!!! 200 meter fran baten bryter ett MONSTER vattenlinjen och “tailsurfar” pa vagorna i[…]

Read more