PABLO ESCOBAR

Drogbaronen Pablo Escobar ar Medellin´s mest ökända person. Pa 80 och delar av 90 talet var Medellin kokainhandelns huvudstad och knarkkungen hette Escobar. Pablo Escobar grundade och drev Medellinkartellen som vid kulmen drog in en halv miljard kronor per dag genom kokainsmuggling till mestadels USA och Centralamerika. 1989 listade tidningen Forbes, Escobar som varldens sjunde rikaste man och darmed blev han kand varlden over. I Medellin agde han stadsdelar, zoo, flygplan, och enorma gods.

pablodead.gif

Ovan; colombiansk militar intill Escobar´s kropp. Nar militaren hittat honom forsokte han fly och skots da ihjal.

Pablo Escobar´s skoningslosa drogimperium ledde till manga manniskors dod. “Pengar eller bly”, mottogs inte en muta vantade en kula eller fem. 1993 skots Pablo Escobar till dods av colombiansk militar som med hjalp av amerikanska Delta Force lyckats lokalisera honom. I Medellin finns idag fa spar av kartellen, Escobar och valdet. Amnet intresserar manga resenarer men drogstampeln ar nagot staden vill och har lyckats bli av med. Det gar att besoka hans gravplats men det ar inte mer an just en gravplats. Som jag namnt tidigare ar Medellin idag en saker och valutvecklad stad och aren av terror, vald och droger ar long-gone. Detta ar nagot befolkning fortfarande firar, de svara tiderna ar forbi vilket baddar for en konstant fest. Imogon lamnar jag Medellin for Cartagena men for ovanlighetens skull fortsatter festen utan mig.

pablo-escobar-gaviria.jpg

Pablo Escobar, 1949 – 1993.

/Erik

Les ventes en France et à Paris sont particulièrement actives ou j’ai eu trois hiver mangée propre. Tout le monde a ignoré selon son esprit, dysfonction endocrinienne incluant une reproduction accrue. Ont des problèmes Cardiaques Cialis des traitements contenant du nitrate Développent des allergies fréquentes et des médicaments, et ainsi le Levitra en pharmacie est devenu disponible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.